miércoles, 10 de octubre de 2012

Fisioessència ofereix un descompte del 15% en els seus serveis a tots els socis del BTC

El BARCELONA TAMBORÍ CLUB i FISIOESSÈNCIA han arribat a un acord per tal que tots els socis del BTC obtinguin un descompte del 15% en els tractaments que ofereix el centre.

FISIOESSÈNCIA és un centre dedicat a la millora de la salut i el benestar de les persones, d'una manera integral, entenent que la perona és un tot. Ofereixen tractaments en tres àrees: Fisioteràpia, moviment i maternitat.

Més informació a la web de FISIOESSÈNCIA